Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6793/KH-UBND   Ngày ky´: 14/12/2021  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị  
Tệp đính kèm:
DT20808-1639453971090-93296040.doc
DT20808-1639453971090-93296040_converted(14.12.2021_16h07p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung