Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1029/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/07/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11442-1658735519485-36013933.doc
DT11442-1658735519485-36013933(25.07.2022_22h01p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn