Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2339/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường cập nhật thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng/Trang thông tin điện tử  
Tệp đính kèm:
DT8008-1653878391720-96936951_nnminh-30-05-2022_17h09p10.doc
DT8008-1653878391720-96936951_nnminh-30-05-2022_17h09p10(31.05.2022_13h54p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc