Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3609/KH-BĐHCĐS   Ngày ky´: 18/08/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12745-1660621256494-61241956_nnminh-16-08-2022_14h51p31.docx
DT12745-1660621256494-61241956_nnminh-16-08-2022_14h51p31_converted(18.08.2022_08h23p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương