Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2446/UBND-KTTH   Ngày ky´: 06/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT8382-1654337302922-42672281.pdf
DT8382-1654337448899-91437013_nnminh-06-06-2022_07h12p48.doc
DT8382-1654337448899-91437013_nnminh-06-06-2022_07h12p48_converted(06.06.2022_09h27p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh