Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1682/KH-UBND   Ngày ky´: 22/04/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5845-1650508069476-54792269.docx
DT5845-1650507962048-47320673_nnminh-21-04-2022_13h52p48.docx
DT5845-1650507962048-47320673_nnminh-21-04-2022_13h52p48(22.04.2022_07h18p38)_signed.pdf
KEM THEO KE HOACH 1682(22.04.2022_07h25p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa