Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1865/KH-UBND   Ngày ky´: 04/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6436-1651567560103-03078139.doc
DT6436-1651567560103-03078139(04.05.2022_14h44p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung