Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5926/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/10/2021  
  Trích yếu: V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ, công chức, viên chức  
Tệp đính kèm:
DT17873-1635467807083-50155858.doc
DT17873-1635467807083-50155858_converted(29.10.2021_14h38p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý