Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6374/KH-UBND   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg  
Tệp đính kèm:
DT19411-1637568084574-80092874.doc
DT19411-1637568084574-80092874(22.11.2021_20h10p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến