Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3825/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT13617-1661915787716-10158457.doc
DT13617-1661915787716-10158457(04.09.2022_19h10p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc