Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 769/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/02/2022  
  Trích yếu: V/v giao bổ sung số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chỉ tiêu năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT2638-1645757077475-55336579.doc
DT2638-1645757077475-55336579_converted(26.02.2022_20h56p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý