Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2460/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/06/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến  
Tệp đính kèm:
DT6950-1685352018522-56954861_nguyendinhtuan-29-05-2023_23h04p16.doc
DT6950-1685352018522-56954861_nguyendinhtuan-29-05-2023_23h04p16(19.06.2023_09h04p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến