Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1645/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT5776-1650422859116-29756811.doc
DT5776-1650422859116-29756811(20.04.2022_13h58p15)_signed.pdf
114_TB-VPCP_15042022-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc