Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 255/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: Về việc bổ sung Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3357-1646832356937-82013783_nnminh-10-03-2022_09h25p14.doc
DT3357-1646832356937-82013783_nnminh-10-03-2022_09h25p14_converted(10.03.2022_09h43p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh