Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2953/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 19/08/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2953_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng