Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1736/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6067-1650870002464-34067103.doc
DT6067-1650870002464-34067103(25.04.2022_20h55p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc