Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4153/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 22/09/2022  
  Trích yếu: V/v khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường  
Tệp đính kèm:
DT14829-1663756484370-00144415.pdf
DT14829-1663756477785-28735302_lehuyen-22-09-2022_10h58p43.docx
DT14829-1663756477785-28735302_lehuyen-22-09-2022_10h58p43(22.09.2022_13h34p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà