Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 752/KH-UBND   Ngày ky´: 25/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2619-1645693100697-37201238_nnminh-24-02-2022_16h50p55.docx
DT2619-1645693100697-37201238_nnminh-24-02-2022_16h50p55(25.02.2022_09h55p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa