Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6184/KH-UBND   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT18734-1636510993542-26747426.doc
DT18734-1636510993542-26747426(12.11.2021_09h23p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc