Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 56/TB-VPUB   Ngày ky´: 03/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT2923-1646194866928-43764574_nguyendinhtuan-03-03-2022_08h16p47.docx
DT2923-1646194866928-43764574_nguyendinhtuan-03-03-2022_08h16p47(03.03.2022_21h06p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc