Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 917/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v rà soát các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch trên địa bàn.  
Tệp đính kèm:
CVUB917_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc