Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 686/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/06/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8496-1654573986328-77613995.doc
DT8496-1654573986328-77613995(08.06.2022_14h21p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn