Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2680/KH-UBND   Ngày ky´: 03/07/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050  
Tệp đính kèm:
DT10201-1688096721982-47282391.doc
DT10201-1688096721982-47282391_converted(03.07.2023_21h45p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc