Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3452/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V.v phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.  
Tệp đính kèm:
CVVP3452_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh