Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2099/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất việc lập thủ tục thanh toán chi phí thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án cơ quan chuyên môn mời tham gia.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2099_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt