Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 51/VPUB-LCT   Ngày ky´: 18/12/2021  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51/2021 (Từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2021)  
Tệp đính kèm:
DT21139-1639801134267-72390536_nguyenthithanhbinh-18-12-2021_17h26p00.docx
DT21139-1639801134267-72390536_nguyenthithanhbinh-18-12-2021_17h26p00_converted(18.12.2021_21h22p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình