Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5674/KH-UBND   Ngày ky´: 28/12/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT20457-1672017168738-22215889_nguyennhungoc-26-12-2022_10h35p28.docx
DT20457-1672017168738-22215889_nguyennhungoc-26-12-2022_10h35p28(28.12.2022_14h47p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý