Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1608/KH-UBND   Ngày ky´: 19/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai hỗ trợ Doanh nghiệp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5529-1649990679846-92739153_nguyendinhtuan-18-04-2022_15h56p39.doc
DT5529-1649990679846-92739153_nguyendinhtuan-18-04-2022_15h56p39(19.04.2022_09h32p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến