Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 140/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/02/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến đầu tư năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp  
Tệp đính kèm:
DT1491-1675677571835-53353821.doc
DT1491-1675677571835-53353821_converted(08.02.2023_07h26p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam