Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 678/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/06/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT8432-1654487936864-22031040.doc
DT8432-1654487936864-22031040_converted(07.06.2022_13h43p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn