Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2291/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/05/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT7857-1653534340273-04429766.doc
DT7857-1653534340273-04429766_converted(27.05.2022_15h38p58)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường