Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 555/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v tổng rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT1959-1644574765512-92001279.docx
DT1959-1644574765512-92001279_converted(14.02.2022_10h03p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc