Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2247/KH-UBND   Ngày ky´: 26/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7735-1653400181945-45287887.doc
DT7735-1653400181945-45287887_converted(26.05.2022_07h42p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung