Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 892/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.  
Tệp đính kèm:
QDCT 892_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến