Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4935/ĐA-UBND   Ngày ky´: 10/11/2022  
  Trích yếu: V/v Đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT17666-1667967491614-59909596.doc
DT17666-1667967491614-59909596(11.11.2022_07h28p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc