Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2374/KH-UBND   Ngày ky´: 01/06/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8141-1653983065609-79827121.doc
DT8141-1653983065609-79827121(01.06.2022_21h27p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc