Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2314/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT20712-1639362524814-80106093_nnminh-14-12-2021_11h32p53.docx
DT20712-1639362524814-80106093_nnminh-14-12-2021_11h32p53(15.12.2021_15h00p58)_signed.pdf
DT20712-1639455052915-27297423(15.12.2021_15h02p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương