Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 623/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/11/2022  
  Trích yếu: V/v QĐ Ban hành Quy trình phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18034-1668568963039-06408401.doc
DT18034-1668568963039-06408401_converted(18.11.2022_12h12p23)_signed.pdf
DT18034-1668568972350-70271044.doc(18.11.2022_12h14p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh