Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 863/KH-UBND   Ngày ky´: 13/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3297-1678324771752-57927291.docx
DT3297-1678324771752-57927291(13.03.2023_08h52p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến