Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 267/TB-VPUB   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP267_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc