Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2879/UBND-TCD   Ngày ky´: 14/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 5197/VPCP-KSTT ngày 12/7/2023 của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT11033-1689235229897-23547564_quyminhtrung-14-07-2023_07h11p10.doc
DT11033-1689235229897-23547564_quyminhtrung-14-07-2023_07h11p10_converted(14.07.2023_13h47p11)_signed.pdf
5197_VPCPKSTT_12072023_1signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung