Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6856/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/12/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị  
Tệp đính kèm:
DT20983-1639621729515-33796263_nguyendinhtuan-16-12-2021_10h10p04.doc
DT20983-1639621729515-33796263_nguyendinhtuan-16-12-2021_10h10p04(16.12.2021_16h13p14)_signed.pdf
1909- CV ve kiem soat, pcd trong co quan, don vi.pdf
853.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc