Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1565/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/04/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tập trung tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu  
Tệp đính kèm:
Quyet định đón đoàn EC2023.pdf
Phụ lục KH đón đoàn EC 2023.doc
265_CD-TTg_17042023_1-signed.pdf
DT6097-1682040931987-68835203.doc
DT6097-1682041006473-79771354.pdf
DT6097-1682040931987-68835203_converted(21.04.2023_14h06p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung