Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3128/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bác Ái.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3128_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh