Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6760/KH-UBND   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v Tổ chức hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20419-1639131552008-01017252.docx
DT20419-1639131552008-01017252_converted(13.12.2021_11h01p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc