Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 86/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT20656-1639194427305-03272396.doc
DT20656-1639194427305-03272396_converted(13.12.2021_14h52p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc