Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1983/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/05/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 và Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT7707-1684492519160-95083898.doc
DT7707-1684492519160-95083898_converted(20.05.2023_18h14p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh