Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 54/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13734-1692851238600-00390801.doc
DT13734-1692851238600-00390801_converted(28.08.2023_10h59p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh