Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 26/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩmquyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7011-1652344570290-01135327.docx
DT7011-1652344570272-75006291_lehuyen-18-05-2022_20h06p46.doc
DT7011-1652344570272-75006291_lehuyen-18-05-2022_20h06p46(18.05.2022_20h27p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào