Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2490/KH-UBND   Ngày ky´: 20/06/2023  
  Trích yếu: V/v Tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV  
Tệp đính kèm:
DT9549-1687167678380-30855816.docx
DT9549-1687167678380-30855816(20.06.2023_09h54p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy